Honda marine SrbijaHonda marine SrbijaHonda marine Srbija
Big Foot

Stvoriti čamac koji je sposoban da podjednako dobro plovi u deplasmanskom, poludeplasmanskom i gliserskom režimu, je san svih brodograditelja i naravno, moguć ali izuzetno zahtevan i rizičan posao. Zahtevan zbog toga što se u ova tri režima hidrodinamičke karakteristike trupa izuzetno razlikuju, a rizičan zbog činjenice da novonastalo korito ima velike šanse da pri malim brzinama gura vodu ispred sebe, pri sredjim je vuče za sobom, dok pri velikim bude potpuno neupravljiv.

Sa druge, čisto ekonomske strane, evidentno je da naše siromašno tržište ima nebrojene zahteve za upravo ovakvim plovilima. Zadata nautičarska tema "nacionale čamca", koja bi mogla doživeti masovnu produkcijuje: prihvatljiva cena, dobra plovna svojstva sa motorima malih snaga, solidan kvalitet plastike i jednostavna manipulacija.

Sopstvena konstrukcija

Bez obzira na sve ove zahtevne elemente i gotovo nepomirljive suprotnosti, tri mlada čoveka koja se nalaze iza firme "Elko" smeštene u Futogu, kod Novog Sada, su se usudili da krenu u projekat jednog upravo ovakvog čamca. Već od starta su krenuli težim, ali jedinim mogućim putem. Umesto da su posegnuli za nekim gotovim i pre svega proverenim plovilom uz male ili nikakve adaptacije, pomenuta trojka se odlučila da krene od belog papira. Projektovanje, proračuni doveli su do prvih drvenih modela. Sve dalje je bilo stvar rutine i vremena.

Koncept čamca simbolično nazvanog Big Foot je jednostavan i predstavlja popularni ribarski "Apatinac" koji se u drvenim verzijama proizvodi već decenijama. Naravno, već sam izbor stakloplastike kao materijala dozvoljava više slobode. Otvoreni pramčani deo je pretvoren u zatvorenu palubu racionalno upuštenu u odnosu na talasnjaču. Nastala površina se sasvim lepo može koristiti za sunčanje, a i ispod nje se našla praktična i velika ostava.

Još jedan upotrebljiv boks sa otvorima za ventilaciju se smestio i na krmu Big Foota. U njega pod ključem, bez problema ulazi rezervoar za gorivo od 25 litara, krmeno sidro, konopi ili po nešto od alata i pecaroškog pribora.

Važan konstruktivni elemenat koji ne treba zaobići tiče se bezbednosti i činjenice da Big Foot poseduje i vazdušne komore duž bokova čamca, čime se dobila "nepotopivost", ukoliko takva kategorija može realno postojati u brodogradnji.

Široka stopa

Big Foot je dug 5,65 m, a iako se vizuelno teško može odrediti, širok solidnih 140 centimetara, što je sasvim adekvatno rečnim uslovima. Težina plovila je oko 200 kilograma, što zajedno sa svim merama ne iziskuje ni dizalicu, ni poseban navoz ni previše masivnu prikolicu ili vučno vozilo.

Svoj naziv, Big Foot, čamac je dobio pre svega po širini stope od 80 centimetara koliko iznosi između šina u krmenom delu. Dobrim delom, upravo ove šine na trupu snose lavovsku odgovornost za dobru plovnost, zato što ispod sebe stvaraju "dobra" vrtloženja i vazdušni mehur, tako da korito čamca uglavnom leži na toj mešavini vode i vazduha. To je ta tajna dobre plovidbe u gliserskom režimu jer se koristi efekat sabijenog vazduha ispod trupa. Upravo taj "ground efekat" drži dobar deo čamca iznad površine vode i radikalno smanjuje otpore.

Ovom opisu treba dodati opštu ocenu kvaliteta izrade koja je za naše pojmove i domaća mala brodogradilišta na izuzetno visokom nivou kvaliteta i vizuelnog utiska sjaja završnog sloja plastike, poput onog iz nadaleko čuvenih, svetskih brodogradilišta.

Plovidba

Big Foot sve svoje kvalitete definitivno pokazuje u plovidbi. Homologirani raspon pogonskih agregata je od 4 do 30 konjskih snaga. Za naše testiranje upotrebili smo četvorotaktni motor Yamaha od 20 konjskih snaga, upravo zato da bi smo proverili sve plovne režime Big Foot-a. Za dodatak zahtevnosti testa se pobrinula januarska košava koja je po svojoj praksi uspela da ustalasa Dunav.

Za prvi izlazak na vodu Big Foot opterećujemo sa dve osobe i punim rezervoarom. U laganoj deplasmanskoj plovidbi čamac je potpuno upravljiv i nepodložan ljuljanju na talasima. Poludeplasmanska plovidba, najnepovoljnija za svako plovilo, kod Big Foota ne izaziva nekontrolisano propinjanje čamca i neupravljivost. Pri tom čamac ima tendenciju vrlo brzog prelaska u gliserski režim. Naglo dodavanje punog gasa pri talasima u 3 do 4 sekunde Big Foot dovodi do glisiranja bez tendencije nagiba ili skretanja čamca. U pravolinijskoj plovidbi po talasima posada je odlično zaštićena od prskanja vode. Blage zaokrete Big Foot izvodi dobroćudno, a oštri zaokreti ga ponekad dovode do dramatičnih nagiba. Srećom, samo po posmatrače sa strane. Putnike gotovo nikada ne napušta osećaj sigurnosti.

Uzburkani otvoreni Dunav menjamo zavetrinom Dunavca. Big Foot nam još ubedljivije pokazuje svoju odličnu plovnost. Minijaturni pramčani talas i krmeni koji ostavlja daleko iza sebe potvrđuju idealnu hidrodinamiku, ali i svo zadovoljstvo plovidbe. O gazu čamca ne brinemo previše s obzirom da uz prosečno opterećenje iznosi 5 centimetara. Maksimalna izmerena brzina sa 20 konjskih snaga iznosi odličnih 26 čvorova.

Za kraj našeg testa se ponovo vraćamo na otvoreni tok Dunava i Big Foot opterećujemo sa maksimalno dozvoljenih pet "kobasičara", od kojih dobar deo, shodno vojvođanskoj tradiciji prevazilazi prosečnu težinu. Praktično jedinu razliku u plovidbi oseti motor, a vreme prelaza iz deplasmanske u glisersku plovidbu se produžuje za 3 do 4 sekunde.

Praktično jedinu sugestiju koju možemo uputiti se odnosi na bočne rukohvate.

Testirajući Big Foot, pokušali smo da proverimo novitet na našem nautičkom tržištu, a ujedno i da izađemo u susret publici koja od nas očekuje skromnija i dostupnija plovila. Proizvodnja je još uvek potpuno ručna, kvalitetna, detaljna, ali zbog tehnologije spora. Kapacitet gradnje od 50 Big Foot-a godišnje je već nedovoljan. Slatke muke, a nama se čini da će Futog, do sada poznat po crkvi sa dva tornja i vrhunskom kupusu, postati poznat i po odličnom čamcu.

Dizajn i izrada, Sinisa Samardzija-Digital presentations